Türkiye Oturum İzni

Türkiye’de ikamet izni

Kısa Dönem ikamet izni

Kısa dönem ikamet izni kimlere verilir?

 • Bilimsel araştırma nedeniyle Türkiye’de kalması gereken yabancılar
 • Ticari ilişkiler kuracak, geliştirecek ya da iş kuracak olan yabancılar
 • Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancılar
 • Hizmet içi eğitim programına dahil olan yabancılar
 • Türkiye’nin yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim programlarına dahil olan yabancılar
 • Turizm amacıyla kalış süresini uzatmak isteyen yabancılar
 • Tedavi görecek olan hastalar
 • Adli ve İdari makamların kararı ile ülkede kalması gereken yabancılar

·         Türkçe dil öğrenme kursuna katılacak olan yabancılar

 • Yükseköğretimini Türkiye’de tamamlayan yabancılardan, mezun olunan tarih itibariyle altı ay içinde başvuranlar
 • Türkiye’de çalışmayan ama Bakanlar kurulunca gerekli görülen miktarda yatırım yapan yabancılar, eşleri ve yetişin olmayan çocukları
 • Kuzey Kıbrıs Türk Vatandaşı olan yabancılar

Kısa Dönem İkamet İzni Şartları

Kısa Dönem ikamet izni alınabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir.

 • Talep edilen ikamet izni için gerekli görülen belgelerin sunmuş olmak
 • Genel sağlık ve güvenlik şartlarına sahip olmak ve bunları belgeleyebilmek
 • Gerek görünmesi halinde vatandaş olunan ya da ikame edilen ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen adli sicil kaydı sunabiliyor olmak
 • Türkiye’de ikame edilecek adresi belgelemek

Kısa Dönem İkamet izni İçin Gereken Belgeler

Kısa dönem ikamet izni için gereken belgeler başvuru gerekçesine göre farklılaşıyor olsa da genel olarak liste aşağıdaki gibi olmadlıdır:

 • Kısa Dönem İkamet İzni Bilgi Formu
 • Pasaport (En az 1 yıl geçerli)
 • 4 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş, güncel ve arka fonu beyaz)
 • Özel Sağlık Sigortası (Kurumumuz tarafından temin edilecektir)
 • Randevu ve Başvuru formu (Kurumumuz tarafından temin edilecektir)
 • Harç ödeme dekontları (Kurumumuz tarafından temin edilecektir)
 • Adres Belgesi

Adres Belgesi Olarak Kulllanılabilen Belgeler

 • Kirada kalıyorsanız sözleşmenizin noter onaylı örneği,
 • Otel, hotel, pansiyon gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belge,
 • Öğrenci yurtlarında/kurum misafirhanelerinde kalıyorsanız, yurtta/misafirhanede kaldığınıza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge,
 • Tanıdığınızın/yakınınızın yanında kalıyorsanız, yanında kaldığınız kişinin/kişilerin adres kayıt belgesi (noter taahhütnamesiyle)

Uzun Dönem İkamet İzni Nedir?

Uzun dönem ikamet izni; uzun dönem ikamet izni Türkiye’de en az 8 yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Bakanlığın belirlediği şartlara uyan yabancılara, Bakanlığın onayıyla valilikler tarafından verilen belgedir. Türkiye’de süresiz oturum iznine sahip olmak isteyen yabancılar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda belirtilen şartlan sağlaması halinde, “Uzun Dönem Oturma izni alabilecektir. Uzun dönem oturma izni, içişleri bakanlığının on valilik tarafından verilmektedir.

Uzun Dönem İkamet İzni Almanın Şartları

 • Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak
 • Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
 • Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak
 • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

Uzun Dönem İkamet İzni Başvurusu Yapmak İçin Gerekli Belgeler

 • Yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmış olan ikamet izni başvuru formu
 • Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi
 • Dört adet biometrik fotoğraf
 • Son üç yıl içerisinde sosyal yardım alınmadığını gösteren imzalı belgenin aslı
 • Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkana sahip olunduğuna dair belge,
 • Adli sicil kaydı
 • İkamet izni kart bedelinin ödendiğine dair belge
 • Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsayan geçerli sağlık sigortası
 • Adres kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge,
 • Kalınacak yeri gösteren belge,

Ücretsiz Danışmanlık Alın

Bizlerle iletişime geçerek sizlere en uygun yatırımı seçeneğini belirleyebiliriz.